تبلیغات
علم و ورزش - والیبال

والیبال

نوشته شده توسط:رضا کعب عمیر
جمعه 17 خرداد 1387-10:06 ق.ظ

 

 

درباره والیبال


والیبال ورزشی تیمی و بسیار مهیج است، كه پیشینه ای یكصد و ده ساله دارد و امروزه تقریباً تمامی كشورهای جهان عضو فدراسیون جهانی آن هستند.

قوانین و مقررات والیبال
 

تعداد كل بازیكنان هر تیم: 12 نفر.

تعداد بازیكنان داخل زمین: 6 نفر.

تعداد كل داوران: 10 نفر (یك داور بالا، یك داور پائین و یك داور ذخیره- 4 داور خط و یك داور خط ذخیره- یك نویسنده و یك كمك نویسنده.)

اندازه زمین: طول 18 متر و عرض 9 متر.

نِت (تور): برخورد توپ به لبه تور اشكال ندارد و خطا نیست.

مقدار باد توپ: معمولاً با فشار انگشتان شصت بر روی توپ مشخص می شود.

وزن و رنگ توپ: وزن توپ 260 گرم است و تا 10 گرم كمتر یا بیشتر اشكال ندارد و رنگ آن مخلوطی از زرد و آبی و سفید می باشد. (استاندارد فدراسیون جهانی)

شروع بازی: شروع بازی به وسیله سكه توسط داور قرعه كشی می شود تا یك تیم زمین و تیم دیگر توپ را انتخاب كند.

زمان بازی: 5 گیم بصورت رالی، 4 ست با نتیجه 25 امتیاز و ست آخر با نتیجه 15 امتیاز می باشد. (البته در مسابقات مدارس 3 گیم می باشد.)

تعداد استراحت: در امتیاز 8 و 16، اولین تیمی كه به این امتیاز رسید یك استراحت فنی به مدت یك دقیقه به هر دو تیم داده می شود. هر تیم به غیر از استراحت فنی دارای 2 استراحت 20 ثانیه ای می باشد.

روش تعویض بازیكنان: داور ابتدای خط یك سوم رو به تور می ایستد و همانجا بازیكن ورودی، تابلوی شماره تعویض را به بازیكن خود می دهد. (در قسمت یك سوم زمین)

تعداد تعویض: هر تیم 6 تعویض می تواند داشته باشد. مثلاً اگر بازیكن شماره 5 به جای بازیكن شماره 8 وارد زمین شد، در تعویض بعدی حتماً 8 باید به جای 5 وارد زمین شود (یك رفت و یك برگشت).

شماره بازیكنان: از 1 الی 15 (البته در مسابقات جوانان شماره بالاتر اشكال ندارد).

طریقه زدن توپ (سرویس): سرویس از پشت خط عرضی و با سوت داور زده می شود و باید توپ از دست جدا شود.

پهنای خطوط: پهنای خطوط زمین والیبال 5 سانتی متر می باشد.

اخطار: برای اخطار داور كارت زرد به بازیكن نشان می دهد و یك امتیاز هم به تیم مقابل تعلق می گیرد و اگر سرویس هم داشته باشند به تیم مقابل واگذار می شود.

اخراج و جریمه آن: داور كارت قرمز نشان می دهد و بازیكن یك ست اخراج می شود. و تیمی كه اخراجی داشته، یك امتیاز از دست می دهد و بازیكن اخراج شده باید روی صندلی پشت نیمكت ذخیره ها بنشیند.

ارتفاع تور تا زمین: برای بزرگسالان در بخش مردان 43/2 متر و در بخش زنان 24/2 متر می باشد.

بازی مساوی: نتیجه تساوی برای مسابقه والیبال وجود ندارد و اگر امتیاز هر دو تیم در یك ست 24 یا 14 شود، بازی ادامه خواهد داشت تا اینكه یك تیم با اختلاف 2 امتیاز برنده شود.

لیبرو: لیبرو بازیكنی است كه رنگ پیراهنش با بقیه هم تیمی هایش متفاوت است و فقط می تواند توپ را جمع كند و پاس بدهد اما حق سرویس و آبشار را ندارد و تعویضش در ورقه نوشته نمی شود و وقتی در منطقه 5 قرار داشت، موقع چرخش بیرون می رود و با بازیكنان مناطق 1-6-5 می تواند تعویض شود.

ابعاد تور: تور والیبال 5/9 متر طول و یك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور 1x1 سانتی متر می باشد و همچنین طرفین تور 25 سانتی متر خارج از خط می باشد.

نكات دیگر

- تعویض لیبرو همیشه بعد از یك رالی انجام می شود.

- در ست پنجم برای انتخاب زمین با سرویس، داور قرعه كشی می كند. در امتیاز 8، جای تیم ها در زمین عوض شده و استراحت فنی هم وجود ندارد و فقط هر تیم می تواند درخواست یك وقت استراحت نماید.

- چرخش بازیكن در مناطق زمین در جهت حركت عقربه های ساعت انجام می شود.

- اگر یك تیم امتیازی از تیم مقابل كه سرویس می زند بگیرد، چرخش انجام می شود. چرخش بازیكنان به این صورت است كه بازیكن منطقه 1 به منطقه 6، منطقه 6 به منطقه 5، منطقه 5 به منطقه 4، منطقه 4 به منطقه 3، منطقه 3 به منطقه 2 و منطقه 2 به منطقه 1 می رود.

- آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می كند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمین حریف برسد، قبول نیست. ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر می باشد.

- توپ سرویس، دفاع روی تور ندارد.

- تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا می باشد.

- اگر تیمی در ست اول سرویس بزند، در ست دوم تیم مقابل زننده نخستین سرویس خواهد بود.

- اگر در بالای تور دو یار مقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرویس تكرار می شود و اگر روی نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرویس دوباره تكرار می شود ولی اگر در داخل زمین هر تیمی افتاد، امتیاز به نفع تیم مقابل می باشد.

- سرویس باید از قسمت پشت خط عرضی زده شود.

- در هنگام بازی، با هر قسمت از بدن می توان به توپ ضربه زد.

مناطق زمین والیبال
 

- منطقه 2: قسمت زیر تور طرف راست زمین.

- منطقه 1: پشت منطقه 2 قسمت عقب زمین.

- منطقه 3: قسمت زیر تور وسط زمین.

- منطقه 6: پشت منطقه 3 زمین.

- منطقه 4: قسمت زیر تور طرف چپ.

- منطقه 5: پشت منطقه 4 در قسمت عقب زمین

 

 

مشخصات زمین بازی

زمین والیبال که دریک سالن سرپوشیده انجام میشود بایستی کاملا صاف وعاری از هرگونه مانع یا پستی و بلندی باشد در زیر اندازه و اجزای زمین توضیح داده شده است :

1) منطقه آزاد، مستطیلی است به عرض 15 تا 19 مترو طول 24 تا 34متر.

2) زمین بازی، مستطیلی به عرض 9 و طول 18مترکه توسط خطی (موازی خط عرضی ) به دو مربع 9متردر9متر تقسیم میشود.

3) منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم ) با خطی موازی خط مرکزی و درفاصله 3 متر ازخط مرکزی مشخص میشود. (مستطیلی به ابعاد 9 در 3 متر).

4) منطقه عقب  ازخط یک سوم تا خط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی به ابعاد 6 در9 متر).

5) منطقه سرویس با دو خط 15 سانتیمتری که با خط انتهایی زمین بازی 20سانتیمتر فاصله دارند و درامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد. (بازیکن سرویس زننده میتواند در این منطقه تا جای که منطقه آزاد وجود دارد برای اجرای سرویس به عقب برود).

6) خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5 خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند و با هم 20 سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تا محدوده خط حمله را درخارج از زمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود).

7) منطقه تعویض بازیکنان، که حد فاصل خط مرکزی زمین تا خط چین های امتداد یافته یک سوم می باشد (درسمت داور پایین ونیمکت تیم)

8) منطقه گرم کردن-  دومربع به ابعاد 3 در3متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص میشود تا بازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورود به زمین دراین منطقه خود را آماده نماید.

9) پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است . (به غیر ازخط چین ها و خطوط مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده و برخورد توپ باآنها به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد).

10) محل نیمکت بازیکنان تیم .

11) محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ازمنطقه آزاد قرار دارد.

12) ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر).

13) سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود (البته زمین های پارکتی ازجنس چوب با روکش رنگ پلی استرازکیفیت بالایی برخوردار است).

وسایل و تجهیزات

تور و ارتفاع تور

در بالای خط مركزی یك تور عمودی قرار داده شده كه ارتفاع لبه بالای آن تا سطح زمین 43/2 متر برای مردان و 24/2 متر برای زنان است .

ساختار تور

تور به پهنای یك متر و به طول حداكثر 10 متر مجاز است و به صورت مربع های 10 سانتیمتری و به رنگ مشكی ساخته شده است .

میله ها

میله ها كه نگهدارنده تور می باشند ، در فاصله 50 تا 100 سانتیمتری خطوط كناری قرار داده می شوند . بلندی میله ها 55/2 متر است و بهتر است قابل تنظیم باشند .

توپ

توپ باید كروی بوده و از یك رویه چرمی نرم و قابل انعطاف یا چرم مصنوعی و یك توئی لاستیكی یا مشابه آن كه در داخل رویه قرار داده می شود ساخته شده باشد . رنگ توپ می تواند به رنگ روشن و یكسان و یا تركیبی از رنگها باشد . محیطش 65 تا 67 سانتیمتر و وزنش 260 تا 280 گرم است . فشار باد داخل آن باید CM2 / Kg 325/0 -30/0 باشد .

شركت كنندگان

تركیب تیم ها

هر تیم می توانى شامل حداكثر 12 بازیكن ، یك مربی ، یك كمك مربی ، یك فیزیو تراپ و یك پزشك باشد.

یكی از بازیكنان به غیر از لیبرو ، كاپیتان تیم است كه باید در برگ امتیازات مسابقه مشخص شده باشد و قتی بازیكنانی كه نامشان در برگ امتیازات مسابقه ثبت شده باشد حق دارند وارد زمین شده و در مسابقه بازی كنند . وقتی كه مربی و كاپیتان تیم برگ امتیازات مسابقه را امضاء كردند ، اسامی ثبت شده بازیكنان را نمی توان تغییر داد .

تجهیزات

تجهیزات یك بازیكن ، شامل پیراهن ها ، شورت ها ، جورابها ( متحد الشكل ) و كفش ورزشی است . رنگ و طرح پیراهن ، شورت و جوراب بازیكنان یك تیم باید یكسان ( استثناء برای لیبرو ) و تمیز برای تمامی تیم باشد .

پیراهن های بازیكنان هر تیم باسد از 1 تا 18 شماره گذاری شده باشد . شماره باید در وسط جلو و وسط پشت پیراهن جا داده شده باشد . رنگ و شفافیت شماره ها باید مغایر با رنگ و شفافیت پیراهن ها باشد . شماره روی سینه باید حداقل به بلندی 15 سانتیمتر و در پشت حداقل به بلندی 20 سانتیمتر باشد .

كاپیتان تیم باید روی پیراهن خود و در زیر شماره سینه اش یك نوار 2*8 سانتیمتری داشته باشد .

رهبران تیم

كاپیتان تیم و مربی ، هر دو نفر مسئول رفتار و انضباط اعضای تیمشان هستند . قبل از شروع مسابقه ، كاپیتان تیم برگ امتیازات مسابقه را امضاء می كند و به عنوان نماینده تیمش در تعیین قرعه شركت می نماید .

كسب یك امتیاز ، برنده ست و برنده مسابقه( To Score a point To Win a Set and the Match )

كسب یك امتیاز

تیم یك امتیاز كسب می كند :

1- هنگامی كه موفق شود توپ را در زمین بازی حریف خود فرود آورد .

2- وقتی كه تیم حریف مرتكب خطا شود .

3- زمانیكه تیم حریف جریمه ای دریافت نماید .

برنده یك ست

برنده ست تیمی است ( به استثناء ست نتیجه یا پنجم ) كه قبل از حریفش 25 امتیاز كسب نماید و حداقل 2 امتیاز از تیم حریف بیشتر باشد . در حالت تساوی امتیازات 24-24 بازی ادامه می یابد تا یكی از تیم ها به برتری 2 امتیاز بیشتر برسد ( برای مثال 24-26 یا 25-27 و به بالا ..... ).

برنده مسابقه

پیروزی در مسابقه با تیمی است كه در 3 ست برنده شود . در حالت تساوی ست ها 2-2 برای رفع تساوی ، ست نتیجه ( پنجم ) با 15 امتیاز انجام می شود ، به ترتیبی كه برنده ست حداقل 2 امتیاز از حریفش بیشتر باشد .

ساختار بازی

قرعه با سكه

قبل از مسابقه ، داور اول قرعه با سكه ( قرعه كشی ) را برای انتخاب و تعیین زدن اولین سرویس و انتخاب یك سمت زمین در ست اول انجام می دهد . چنانچه ست پنجم باید انجام شود ، قرعه جدید انجام خواهد شد .

تعویض بازیكنان

تعویض عملی است كه یك بازیكن پس از كنترل و ثبت شماره اش در برگ امتیازات مسابقه ، وارد زمین بازی شده و جای بازیكنی كه زمین را ترك نموده است اشغال می نماید . برای تعویض دریافت اجازه از داور ضروری است .

محدودیت های تعویض

در هر ست حداكثر شش تعویض برای هر تیم مجاز است . در یك نوبت در خواست تعویض ، می توان یك یا چند بازیكن را تعویض نمود .

مشخصات زدن توپ

توپ می تواند با هر قسمتی از بدن لمس شود .

توپ باید زده شود ، نه اینكه گرفته یا پرتاب شود . ریباند یا برگشت توپ به هر سمتی مجاز است . برخورد توپ به قسمتهای مختلف بدن مجاز است ، مشروط بر اینكه این تماس ها همزمان صورت پذیرد .

خطاها در بازی با توپ

1- چهار ضربه : یك تیم توپ را چهار مرتبه پیاپی لمس كند ، قبل از آنكه توپ را به زمین مقابل بازگشت دهد .

2- كمك گرفتن در زدن توپ : در داخل منطقه بازی ، بازیكن برای رسیدن به توپ از بازیكن هم تیم خود با هر نوع شی ء استفاده كند .

3- گرفتن : یك بازیكن بجای زدن توپ آنرا بگیرد و یا پرتاب كند .

4- دو ضربه زدن : یك بازیكن توپ را دو مرتبه پیاپی لمس كند ، یا توپ بطور متوالی به نقاط مختلف بدنش برخورد نماید .

سرویس

سرویس عملی برای به جریان انداختن توپ در بازی است كه به توسط بازیكن سمت راست ردیف عقب كه در منطقه سرویس قرار می گیرد صورت می پذیرد .

توجه مهم ، برخورد توپ سرویس به تور و عبور از آن بلامانع است .

اجازه زدن سرویس

داور اول بعد از كنترل اینكه هر دو تیم آماده بازی بوده و سرویس زننده توپ را در اختیار گرفته است ، با زدن سوت اجازه می دهد سرویس زده شود .

اجرای سرویس

سرویس باید با یك دست یا هر قسمتی از بازو و ساعد و پس از پرتاب شدن یا رها شدن توپ از دست زده شود . برای زدن سرویس ، فقط یكبار پرتاب یا رها كردن توپ كه به عنوان قسمتی از زدن سرویس را شامل می شود مجاز است . زدن توپ به زمین به حالت دریبل كردن و یا حركت توپ از یك دست به دست دیگر به عنوان اجرای سرویس محسوب نمی شود و مجاز است .

سرویس زننده باید بعد از سوت داور اول در مدت زمان 8 ثانیه سرویس بزند ، هر سرویس كه قبل از سوت داور اول زده شود ، باطل اعلام شده و باید مجدداً تكرار شود .

تعویض زمین ها

بعد از هر ست تیم ها باید زمین ها را تعویض كنند ، به استثناء ست نتیجه . در ست نتیجه ، وقتی كه یك تیم به امتیاز 8 برسد ، تیم ها باید بدون تأخیر زمین ها را عوض كنند ، با همان وضعیت ارنج و جاگیری .

بازیكن لیبرو

هر تیم اختیار دارد از میان فهرست اسامی 12 نفر بازیكنان ، یك بازیكن متخصص دفاعی به عنوان لیبرو مشخص نماید .

لیبرو نمی تواند به عنوان كاپیتان تیم یا كاپیتان بازی معرفی شود . بازیكن لیبرو باید لباس یا حداقل پیراهن به رنگ متفاوت از رنگ پیراهن دیگر بازیكنان تیم بپوشد و باید مانند دیگر اعضای تیم ، شماره گذاری شده باشد .

عملیات مجاز و تدارك شده برای لیبرو

لیبرو می تواند با هر بازیكن ردیف عقب جایگزین گردد . او محدودیت دارد كه مانند بازیكن ردیف عقب عمل كند و مجاز نیست ضربه حمله را در هر نقطه ای از منطقه بازی به انجام رسانده و كامل كند و این در صورتی است كه در لحظه لمس توپ ، ارتفاع آن از ارتفاع لبه بالای تور بیشتر باشد .

لیبرو حق زدن سرویس ، دفاع كامل روی تور یا قصد به دفاع را ندارد

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox