تبلیغات
علم و ورزش - کشتی

کشتی

نوشته شده توسط:رضا کعب عمیر
جمعه 17 خرداد 1387-10:06 ق.ظ

 

مقررات جدید کشتی مصوبه فدراسیون بین‌المللی کشتی «فیلا»
 

1- زمان رقابت های کشتی نوجوانان 16-17 سال در سه زمان 1:30 دقیقه‌ای و جوانان و بزرگسالان در سه زمان 2 دقیقه‌ای با 30 ثانیه استراحت مابین آنها برگزار خواهد شد. هر زمان دو دقیقه‌ای از کشتی‌ها برای خود دارای استقلال است و کشتی گیرانی که موفق شوند در دو زمان به پیروزی دست یابند، به عنوان برنده معرفی خواهند شد و نیاز به برگزاری زمان سوم نیست.


2- کشتی‌گیرانی که در یک زمان دو دقیقه‌ای موفق به اجرای یک فن پنج امتیازی و یا دو فن سه امتیازی شوند، بدون توجه به امتیازهای کسب شده از سوی حریف، ‌برنده خواهند بود. در چنین شرایطی داور مسابقه موظف است کشتی را قطع و از کشتی‌گیر برتر برای ادامه کشتی سئوال کند. در صورت ادامه ندادن، نتیجه آن زمان دو دقیقه‌ای کشتی به سود کشتی‌گیر برتر اعلام خواهد شد.


3- اگر در یک زمان کشتی، اخلاف امتیازهای دو کشتی‌گیر به شش برسد، رییس تشک موظف است پس از به حالت عادی درآمدن کشتی، دستور قطع آن را به داور وسط بدهد، که در این شرایط داور از کشتی‌گیر برتر سوال می کند کشتی را ادامه می‌دهد یا خیر، در صورت ادامه ندادن، نتیجه زمان دو دقیقه‌ای کشتی به سود کشتی‌گیر برتر اعلام خواهد شد.
توضیح: در شرایط فینال برای ادامه کشتی سوال نخواهد شد.


4- ادامه کشتی در هر شرایطی که فنی اجرا و به بیرون از تشک منتهی شود بدون توجه به امتیاز دریافت شده به وسیله مجری سرپا در وسط تشک خواهد بود.


5- تنها در یک مورد که کشتی‌گیر مدافع در حالت خاک اقدام به انجام حرکات خطا کند، پس از در نظر گرفتن امتیاز جریمه و اخطار از سوی داوران، ادامه کشتی در خاک خواهد بود. در بقیه حالات ادامه کشتی، در هر شرایطی پس از قطع از سوی داور، سرپا در وسط کشتی دنبال خواهد شد.


6- کشتی در هر زمان منجر به ضربه فنی شود،‌ ضربه‌کننده برنده نهایی کشتی خواهد بود، در واقع تنها ضربه فنی است که در هر زمانی روی دهد، تمام کننده یک مسابقه خواهد بود.


7- چنانچه کشتی در یک زمان دو دقیقه ای  با نتایج 1-1، 2-2، 4-4 و 6-6 مساوی به اتمام برسد، برنده کشتی کسی خواهد بود که کمترین اخطار را داشته باشد. در صورت مساوی بودن امتیازها و اخطارها، کشتی‌گیری که آخرین امتیاز را دریافت کرده است به عنوان برنده آن زمان اعلام خواهد شد.


8- فرار از تشک و فرار از فن، تمارض، استفاده از فنون خطا با یک امتیاز جریمه و یک اخطار برای خاطی همراه  خواهد بود.


9- در هر زمان از طول کشتی، تعداد اخطارهای کشتی گیری به 3 برسد بازنده کشتی خواهد بود، حتی اگر از نظر امتیاز نسبت به حریف برتری داشته باشد.


10- در شرایط ضربه‌فنی، سه اخطاره شدن، حاضرنشدن روی تشک به هر نحوی، آسیب‌دیدگی، کشتی‌گیر برنده صاحب پنج امتیاز مثبت خواهد شد و به بازنده نیز امتیازی تعلق نخواهد گرفت.


11- اجرای مکرر بارانداز و فتیله پنچ مجاز است و مجری می تواند در طول کشتی به دفعات از این دو فن استفاده کند.


12- چنانچه کشتی‌گیری در کش وقوس و بدون هول دادن از سوی حریف پایش از تشک خارج شود یک امتیاز از دست خواهد داد،‌این شرایط برای مجری فن یا مدافع یکسان است، یعنی اگر مجری هم در حالت اجرای فن پایش از تشک خارج شود یک امتباز از دست می‌دهد.


13- در مقررات جدید اخطار کم کاری (پاسیو) وجود ندارد، در مقابل کشتی گیرانی که حالت کم کاری داشته باشند پس از یک بار تذگر از سوی داور در صورت ادامه با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهند شد.


14- کشتی‌گیرانی که به هر صورت از انجام کشتی با حریف خودداری و یا به طور عمد وانمود به آسیب‌دیدگی کنند، خطا کاش شناخته شده و با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهند شد. توضیح: در صورت آسیب‌دیدگی که با خونریزی همراه باشد زمان استراحت مجاز پزشکی بدن در نظر گرفتن جریمه برای کشتی‌گیر آسیب‌دیده محفوظ خواهد بود.


15- فاصله بین دو کشتی از 30 به 15 دقیقه کاهش یافته است.


16- فرار از تشک در حالت خاک با یک امتیاز و یک اخطار همراه است و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.


17- کشتی‌گیرانی که در داخل تشک به حالت ریسک اقدام به اجرای فن می‌کنند و بدون دریافت امتیاز در خاک حریف قرار می‌گیرند،‌امتیازی از دست نمی‌دهند، اما اگر به حالت ریسک در منطقه ران اقدام به اجرای فن کنند و در خارج از تشک در خاک حریف قرار گیرند، یک امتیاز از دست می‌دهند و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.


18- در شرایط خاک اگر مدافع بدون فشار از سوی حریف از تشک خارج شود یک امتیاز از دست می‌دهد و ادامه کشتی سرپا در وسط تشک خواهد بود.


19- چنانچه کشتی در پایان یک زمان دو دقیقه‌ای با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسد داوران با استفاده از توست سکه مجری قانون سینه به سینه در فرنگی  و خم‌گیری در آزاد را مشخص می‌کنن که شامل شرایط ذیل است:


- زمان برای اجرای قانون سینه به سینه یا خم‌گیری 30 ثانیه خواهد بود، چنانچه برنده توست نتواند در این مدت به امتیازی دست یابد با یک امتیاز و یک اخطار جریمه می شود و کشتی در یک تایم به سود حریف به اتمام خواهد رسید.


- در هر شرایطی که قبل از اتمام زمان 30 ثانیه تعیین شده یکی از کشتی‌گیران موفق به اجرای فنی شود که امتیازی در بر داشته باشد، کشتی بلافاصله از سوی داور قطع و آن تایم به سود مجری به اتمام خواهد رسید.


- در هر شرایطی که قبل از اتمام زمان 30 ثانیه تعیین شده یکی از کشتی‌گیران موفق به اجرای فنی شود که امتیازی در بر داشته باشد، کشتی بلافاصله از سوی داور قطع و آن تایم به سود مجری به اتمام خواهد رسید.


- در کشتی فرنگی اگر برنده توست موفق به حفت کردن دستان خود به دور کمر حریف شود،‌داور موظف است بلافاصله سوت آغاز کشبی را بزند، حتی اگر دستان حریف باز باشد، در واقع در این شرایط فقط برنده توست برای داور مهم است.


- هرگز باز شدن دست مجری یا مدافع پس از سوت داور شامل جریمه و منجر به قطع کشتی نمی‌شود و تمها کسب امتیاز قبل از پایان 30 ثانیه تعیین شده منجر به قطع کشتی خواهد شد، اگر برنده توست نتواند تا 30 ثانیه امتیازی کسب کند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهد شد.


- پای هر یک از کشتی‌گیراین در شطایط عادی در اجرای قانون سینه به سینه یا خم‌گثیریاز تشک خارج شد با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهد شد.


- هر یک از کشتی‌گیران بدون تلاش برای اجرای فن و به صورت هول حریف را از تشک خارج کند نه تنها امتیازی دریافت نمی‌کند بلکه با یک امتیاز و یک اخطار جریمه خواهد شد.


- در خم‌گیری، داور موظف است پس از گرفتن خم از سوی برنده توست و بلافاصله پس از لمس دستان مدافع با بدن وی سوت آغاز کشتی را بزند، پس از سوت اگر پای مدافع از دستان برنده توست خارج شود و یا حتی کشتی به حالت رودررو هم در بیاید دارو مجاز به قطع کشتی نیست، تنها کسب امتیاز یا پایان مدت 30 ثانیه منجر به قطع کشتی خواهد بود. در واقع برنده توست 30 ثانیه فرصت دارد که به هر شکلی حتی پس از خارج شدن پای حریف از دستان وی موفق به کسب امتیاز شود، در غیر این صورت با یک امتیاز و یک اخطار جریمه می شود  و زمان دو دقیقه‌ای مسابقه به سود حریف به اتمام خواهد رسید.


- در اجرای قانون سینه به سینه یا خم‌گیری داور مجاز به لمس کشتی‌گیران نیست.


- کشتی‌گیرانی که یک بار از اجرای دستور داور سرپیچی کنند (چه مدافع چه مجری) اگر برای بار دوم عمل خود را تکرار کنند با یک امتیاز و یک اخطار جریمه مواجه خواهند شد.

 
گروه آپارات
چهارشنبه 25 آبان 1390 12:23 ب.ظ
سلام دوستان ، عضو گروه طرفداران آپارات هستید ؟ اگر نیستید حتما عضو بشید کلیپهای خیلی قشنگی براتون ارسال می کنند . اینم آدرس عضویت : http://tech.groups.yahoo.com/group/Aparat_group
گروه آپارات
چهارشنبه 25 آبان 1390 12:17 ب.ظ
سلام دوستان ، عضو گروه طرفداران آپارات هستید ؟ اگر نیستید حتما عضو بشید کلیپهای خیلی قشنگی براتون ارسال می کنند . اینم آدرس عضویت : http://tech.groups.yahoo.com/group/Aparat_group
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox